Kỹ năng sống

Trao tặng thư viện sách cho học sinh tiểu học Hà Nam

Trao tặng thư viện sách cho học sinh tiểu học Hà Nam

VTV.vn - Thư viện với gần 4.000 cuốn sách đã được Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex) trao tặng cho trường Tiểu học Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.