lãnh thổ

IS đang mất dần lãnh thổ

IS đang mất dần lãnh thổ

VTV.vn - IS đang mất dần phần lãnh thổ chiếm đóng cũng như mất nhiều nguồn thu từ dầu mỏ và các hoạt động kinh doanh khác.