lúa giống

Nông dân trắng tay vì lúa giống kém chất lượng

Nông dân trắng tay vì lúa giống kém chất lượng

VTV.vn - Tại 2 huyện Châu Thành và Hòa Thành tỉnh Tây Ninh, 108 hộ dân đã mua phải gần 22 tấn lúa giống kém chất lượng, khiến họ trắng tay sau vụ Đông Xuân.