luật đầu tư công

Quốc hội thảo luận ở tổ về Luật sửa đổi liên quan đến quy hoạch

Quốc hội thảo luận ở tổ về Luật sửa đổi liên quan đến quy hoạch

VTV.vn - Chiều 23/5, các đại biểu đã thảo luận ở tổ sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.