máy tính lượng tử

Trung Quốc triển khai dịch vụ máy tính lượng tử

Trung Quốc triển khai dịch vụ máy tính lượng tử

VTV.vn - Đây được xem là một bước tiến quan trọng của Trung Quốc trong việc thương mại hóa dịch vụ máy tính lượng tử trong tương lai.