ngành học

Lạ lùng tuyển sinh ngành kế toán bằng môn Văn, Sử, Địa

Lạ lùng tuyển sinh ngành kế toán bằng môn Văn, Sử, Địa

VTV.vn - Kỳ tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học tuyển sinh đã tổ hợp Văn – Sử - Địa lại được sử dụng để tuyển sinh ngành kế toán.