ngành phần mềm

Lao động lĩnh vực phần mềm thu nhập bình quân cao nhất ngành CNTT

Lao động lĩnh vực phần mềm thu nhập bình quân cao nhất ngành CNTT

VTV.vn - Mức thu nhập bình quân của lao động ngành phần mềm năm 2016 ước khoảng 6.849 USD/người/năm (tương ứng hơn 153,7 triệu đồng/người/năm).