ngừng bắn nhân đạo

LHQ: Lệnh ngừng bắn nhân đạo 5 giờ/ngày tại Đông Ghouta là chưa đủ

LHQ: Lệnh ngừng bắn nhân đạo 5 giờ/ngày tại Đông Ghouta là chưa đủ

VTV.vn - Lệnh ngừng bắn 5 giờ/ngày theo yêu cầu của Nga tại Đông Ghouta là không đủ để triển khai những hỗ trợ nhân đạo cần thiết.