người da màu

American Airline áp dụng khóa học về đa dạng chủng tộc cho nhân viên

American Airline áp dụng khóa học về đa dạng chủng tộc cho nhân viên

VTV.vn - Năm 2018, American Airline sẽ áp dụng khóa học về đa dạng chủng tộc cho toàn bộ nhân viên.