Nhà cho thuê

Người dân Tây Ban Nha thiếu nhà ở do du lịch phát triển

Người dân Tây Ban Nha thiếu nhà ở do du lịch phát triển

VTV.vn - Tại Tây Ban Nha, sự gia tăng của nhà cho thuê trong ngắn hạn đã đẩy người dân địa phương vào cảnh thiếu nhà ở.