nhà ngoại giao Mỹ

Nhiều nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc "gặp vấn đề về sức khỏe"

Nhiều nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc "gặp vấn đề về sức khỏe"

VTV.vn - Truyền thông Mỹ đưa tin Bộ Ngoại giao nước này đã đưa về nước thêm nhiều nhà ngoại giao tại Trung Quốc sau khi những người này gặp vấn đề sức khỏe.