nhập khẩu hàng hóa

Kiểm tra chuyên ngành - Khâu tốn thời gian nhất khi DN Việt Nam nhập khẩu

Kiểm tra chuyên ngành - Khâu tốn thời gian nhất khi DN Việt Nam nhập khẩu

VTV.vn - Thời gian tuân thủ chứng từ kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam là 76 giờ, cao hơn đáng kể so với mức bình quân của ASEAN-4 là chỉ có 28 giờ.