nợ đọng BHXH

Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động vẫn được chốt sổ bảo hiểm

Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động vẫn được chốt sổ bảo hiểm

VTV.vn - Nghị định 115 của Chính phủ có hiệu lực trong tháng 9/2017 quy định rõ hơn, nhấn mạnh trách nhiệm của DN phải ưu tiên giải quyết cho các đối tượng nghỉ theo chế độ.