nợ đọng thuế

6 tháng đầu năm Hà Nội thu thuế vượt kỷ lục

6 tháng đầu năm Hà Nội thu thuế vượt kỷ lục

VTV.vn - Tổng thu ngân sách đạt trên 100.000 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ, đặc biệt, thu ngân sách từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá so với các năm trước.