ổn định cuộc sống

Ổn định cuộc sống từ phong trào cho mượn đất sản xuất

Ổn định cuộc sống từ phong trào cho mượn đất sản xuất

VTV.vn - Tại Trà Vinh, nhiều gia đình khá giả đã cho xóm giềng mượn đất, giúp bà con tạo dựng các mô hình sản xuất phù hợp, cải thiện đời sống.