Độc đáo giống hoa mới - Tạo sức hút cho thị trường hoa Tết

Độc đáo giống hoa mới - Tạo sức hút cho thị trường hoa Tết

VTV.vn - Tại Đà Lạt, gần đây, khi có nhiều người trẻ tham gia làm nông nghiệp thì trên thị trường, xuất hiện những loài hoa mới với những độc đáo bất ngờ.