phát hiện sớm

Phát hiện 20.000 vé tàu điện tử có dấu hiệu bị đầu cơ

Phát hiện 20.000 vé tàu điện tử có dấu hiệu bị đầu cơ

Trung tâm giải pháp dịch vụ vận tải hành khách - đơn vị phụ trách điều hành công nghệ bán vé tàu điện tử vừa phát hiện 20.000 vé được đặt giữ nhưng có dấu hiệu đầu cơ.