phạt nguội

Đà Nẵng phạt nguội hơn 600 trường hợp vi phạm giao thông

Đà Nẵng phạt nguội hơn 600 trường hợp vi phạm giao thông

VTV.vn - Trong tháng 1/2018, hơn 600 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý phạt nguội tại Đà Nẵng.