phát triển tư duy

Ra mắt "Tủ sách Đà Nẵng"

Ra mắt "Tủ sách Đà Nẵng"

VTV.vn - "Tủ sách Đà Nẵng" bố trí theo không gian mở, tài liệu sắp xếp theo môn loại tri thức để phục vụ bạn đọc thuận tiện, góp phần xây dựng "văn hóa đọc" và tạo bản sắc riêng.