phóng viên VTV

Phóng viên VTV và câu chuyện tác nghiệp khi thâm nhập đường dây mua bán thông tin cá nhân

Phóng viên VTV và câu chuyện tác nghiệp khi thâm nhập đường dây mua bán thông tin cá nhân

VTV.vn - Các thông tin cá nhân từ số điện thoại, địa chỉ liên lạc, ngay cả danh sách người gửi tiết kiệm ngân hàng đang bị đem ra trao đổi, mua bán trên thị trường…