phương tiện cơ giới

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2015

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2015

VTV.vn - Ưu đãi khi sử dụng nước tiết kiệm; quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 này.