POS

Thách thức trong việc phát triển thanh toán điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam

Thách thức trong việc phát triển thanh toán điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam

VTV.vn - Giúp kích thích tiêu dùng cho DN Việt và mang lại ngoại tệ cho đất nước song việc phát triển dịch vụ thanh toán điện tử xuyên biên giới đang đối diện không ít thách thức.