quá tải

Quá tải bến tàu du lịch Cầu Đá, Nha Trang

Quá tải bến tàu du lịch Cầu Đá, Nha Trang

VTV.vn - Xử lý quá tải bến tàu du lịch đang là yêu cầu khá bức bách ở tỉnh Khánh Hòa.