quá trình đàm phán

Thỏa thuận Paris - Thắng lợi của các quốc gia đang phát triển

Thỏa thuận Paris - Thắng lợi của các quốc gia đang phát triển

VTV.vn - Đối với các quốc gia đang phát triển, Thỏa thuận Paris được coi là thắng lợi của quá trình đàm phán đầy cam go với các quốc gia công nghiệp xả khí thải hàng đầu thế giới.