Quảng Tây

Hợp tác 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây ngày càng hiệu quả

Hợp tác 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây ngày càng hiệu quả

VTV.vn - Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết: "Cơ chế hợp tác 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây ngày càng thực chất và hiệu quả".