quốc tịch Việt Nam

Đại biểu Quốc hội có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

Đại biểu Quốc hội có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

VTV.vn - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 22 về tiêu chuẩn một quốc tịch với đại biểu Quốc hội.

 
X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước