ra khơi

Hàng trăm tàu cá của ngư dân Lý Sơn vươn khơi

Hàng trăm tàu cá của ngư dân Lý Sơn vươn khơi

VTV.vn - Thời điểm này, hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Lý Sơn lại hối hả vươn khơi, bám biển bám ngư trường.