rau hữu cơ

Làm gì để phát triển nông nghiệp hữu cơ?

Làm gì để phát triển nông nghiệp hữu cơ?

VTV.vn - Vì môi trường sống, vì sức khỏe con người, cả người sản xuất và người tiêu dùng đều quan tâm và đang hướng đến nông sản hữu cơ.