robot NAO

iSMART tiên phong đưa robot vào giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam

iSMART tiên phong đưa robot vào giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam

VTV.vn - iSMART Education là đơn vị đầu tiên đưa trí tuệ nhân tạo – robot NAO vào thí điểm giảng dạy tiếng Anh ở một số trường công lập tại Việt Nam.