suy giảm theo thời gian

Xóa bỏ HIV/AIDS vào năm 2030

Xóa bỏ HIV/AIDS vào năm 2030

VTV.vn-Ngày 8/6, các nước thành viên Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên bố về đẩy nhanh nỗ lực, hành động nhằm hoàn tất mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.