tái cấu trúc

Tái cấu trúc các công ty chứng khoán

Tái cấu trúc các công ty chứng khoán

VTV.vn - Từ 105 giảm còn 81 công ty chứng khoán là kết quả của cuộc thanh lọc về năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro trong 5 năm qua.