Sở GDCK được huy động vốn cho hạ tầng

Thùy Linh-Thứ bảy, ngày 01/02/2014 07:36 GMT+7

Bắt đầu từ hôm nay (1/2), theo quy định của Bộ Tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán được huy động vốn để phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin của thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, nguyên tắc, hình thức và giới hạn đầu tư vốn ra bên ngoài của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thực hiện theo chế độ quản lý tài chính đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Hội đồng Quản trị quyết định việc đầu tư vốn ra bên ngoài sau khi có ý kiến chấp thuận của chủ sở hữu.

Lợi nhuận của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước