tái cơ cấu

Tái cơ cấu bộ máy phải gắn với giảm biên chế

Tái cơ cấu bộ máy phải gắn với giảm biên chế

VTV.vn - Cơ quan làm công tác tổ chức trên toàn quốc cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, thực hiện tái cơ cấu bộ máy phải gắn với giảm biên chế.