tài khoản

Hơn 6.500 tài khoản cho thuê phòng trên Airbnb

Hơn 6.500 tài khoản cho thuê phòng trên Airbnb

VTV.vn - Airbnb, dịch vụ chia sẻ phòng cho thuê lớn nhất thế giới, công bố đã có hơn 6.500 tài khoản Airbnb đăng ký tại Việt Nam từ năm 2015 đến nay.