Hỗ trợ y tế để ngư dân an toàn bám biển

Quang Linh-Thứ hai, ngày 14/07/2014 06:12 GMT+7

Nhằm triển khai các hoạt động y tế biển đảo trong bối cảnh ngư dân đang kiên trì bám biển thực hiện quyền và chủ quyền về biển đảo của Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Viện Y học biển cùng một số đơn vị đã triển khai chương trình “Thầy thuốc trẻ cùng ngư dân bám biển”.

Chương trình đã tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tặng thẻ bảo hiểm y tế; tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cấp cứu ban đầu cho ngư dân khi gặp tai nạn, thương tích trên biển; tặng tủ thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu cho các tàu đánh bắt cá xa bờ của ngư dân.

Hiện nay, cả nước có khoảng 119.000 tàu cá với khoảng 1.000.000 lao động làm việc trên biển mỗi ngày, trong đó có 28.000 tàu cá hoạt động xa bờ.

Trước mắt, chương trình “Thầy thuốc trẻ cùng ngư dân bám biển” sẽ được tổ chức tại 5 địa phương là Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa và sau đó sẽ triển khai rộng khắp tại 28 tỉnh ven biển của cả nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI