Tăng tuổi thọ

Đi bộ với tốc độ nhanh có thể tăng tuổi thọ

Đi bộ với tốc độ nhanh có thể tăng tuổi thọ

VTV.vn - Theo một phân tích mới từ các dữ liệu y tế, những người đi bộ với tốc độ trung bình hoặc nhanh hơn của họ có thể sống lâu hơn.