thâm hụt thương mại

Nhập siêu gần 880 triệu USD trong nửa đầu tháng 7

Nhập siêu gần 880 triệu USD trong nửa đầu tháng 7

VTV.vn - Cán cân thương mại thâm hụt mạnh trong 15 ngày đầu tháng 7 khiến kim ngạch xuất siêu lũy kế từ đầu năm giảm.