tham nhũng nghiêm trọng

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở Đắk Nông

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở Đắk Nông

VTV.vn - Đoàn công tác số 7 của BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng đã triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Đắk Nông.