thành phần dinh dưỡng

Ảnh hưởng của chế biến nóng tới các thành phần dinh dưỡng của thức ăn

Ảnh hưởng của chế biến nóng tới các thành phần dinh dưỡng của thức ăn

VTV.vn - Trong quá trình chế biến nóng các chất dinh dưỡng chịu những biến đổi lý hóa một cách đa dạng.