thành phố incheon

Hàn Quốc: Thử nghiệm đưa tàu Sewol lên mặt đất

Hàn Quốc: Thử nghiệm đưa tàu Sewol lên mặt đất

VTV.vn - Thiết bị được sử dụng để di chuyển tàu Sewol lên đất liền đã được lắp ráp xong, sẵn sàng vận hành thử nghiệm.