thành phố thanh hóa

Thanh Hóa: Phụ huynh tố Hiệu trưởng “giam” học sinh vì chưa đóng đủ tiền

Thanh Hóa: Phụ huynh tố Hiệu trưởng “giam” học sinh vì chưa đóng đủ tiền

VTV.vn - Tại Thanh Hóa, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Quảng Hưng tố Hiệu trưởng "giam" học sinh vì chưa đóng đủ tiền.