thanh toán

Anh không thu phụ phí thanh toán thẻ: Người tiêu dùng có hưởng lợi?

Anh không thu phụ phí thanh toán thẻ: Người tiêu dùng có hưởng lợi?

VTV.vn - Từ ngày 13/1/2018, một thay đổi trong luật của Anh quy định, người tiêu dùng khi thanh toán bằng thẻ sẽ không bị thu thêm phụ phí.