thiếu lương thực

Mỗi tuần, 5 - 6 trẻ em Venezuela chết vì đói

Mỗi tuần, 5 - 6 trẻ em Venezuela chết vì đói

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất của tổ chức quốc tế, có khoảng 5 - 6 trẻ em Venezuela chết vì đói mỗi tuần trong năm 2017.