thoái vốn

SCIC đẩy mạnh thoái vốn tại các doanh nghiệp lớn

SCIC đẩy mạnh thoái vốn tại các doanh nghiệp lớn

VTV.vn - Cuối năm thường là thời điểm thị trường thuận lợi nên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đã đẩy mạnh việc thoái vốn tại hàng loạt doanh nghiệp lớn.