thông tin quân sự

Đảm bảo tốt thông tin quân sự trong dịp Tết Nguyên đán

Đảm bảo tốt thông tin quân sự trong dịp Tết Nguyên đán

VTV.vn - Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu trong thời gian tới, bất luận hoàn cảnh nào, Lữ đoàn 205, Binh chủng Thông tin Liên lạc cũng phải đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.