Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Mông Cổ