Nỗi đau tột cùng của NHM Brazil

-Thứ tư, ngày 09/07/2014 06:36 GMT+7

 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_09/Brazil-1-7-Germany-3.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_09/Brazil-1-7-Germany-4.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_09/Brazil-Germany-wc2014-7.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_09/Brazil-Germany-wc2014-8.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_09/Brazil-Germany-wc2014-13.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_09/Brazil-Germany-wc2014-14.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_09/Brazil-Germany-wc2014-15.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_09/Brazil-Germany-wc2014-16.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_09/Brazil-Germany-wc2014-17.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_09/Brazil-Germany-wc2014-18.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_09/Brazil-Germany-wc2014-19.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_09/Brazil-Germany-wc2014-20.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_09/Brazil-Germany-wc2014-21.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_09/Brazil-Germany-wc2014-22.JPG

NHM Brazil sẽ không bao giờ quên"thảm hoạ thế kỷ" trước người Đức bởi họ đã phải trải qua tột cùng của nỗi đau, với trận thua bẽ bàng trước người Đức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN MỚI

  X

  ĐANG PHÁT

  Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước