thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

Chưa biểu quyết thông qua tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

Chưa biểu quyết thông qua tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

VTV.vn - Đây là kết quả tại phiên họp lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường.