thương hiệu Việt Nam

Blockchain - Công nghệ mới truy xuất nguồn gốc nông sản

Blockchain - Công nghệ mới truy xuất nguồn gốc nông sản

VTV.vn - Hiện nay, Blockchain là công nghệ mới sẽ giúp xử lý bài toán truy xuất nguồn gốc nông sản để đưa đến người tiêu dùng những sản phẩm an toàn.