tiền thuế

Cục Thuế TP.HCM và Uber hòa giải bất thành

Cục Thuế TP.HCM và Uber hòa giải bất thành

VTV.vn - Hai bên đều bảo lưu quan điểm của mình nên buổi hòa giải mới đây giữa Cục Thuế TP.HCM và Uber B.V đã không đạt được kết quả.